logo
Alba
Societas

Karakterek

Az Alba Societas Egyesület hadi részét bemutató tagjai alapvetően úgy szerveződnek, hogy egy jól felszerelt, tekintélyesebb, de még közrendű zsoldos által vezényelt személy kíséretét képezzék, aki a kor szokásainak megfelelően önálló zászló hordására volt jogosult (caporalis). A csapat zászlaján látható motívumot úgy választottuk, hogy arról ugyan a leírás fennmaradt, de annak birtokosa egyértelműen nem beazonosítható. Így került a fehér alapon zöld farkas, vörös fegyverzettel (fogak és karmok) Egyesületünk zászlajára.

A fentiek alapján az Alba Societas az alábbi karakterekből áll:

Nehézgyalogos

A legjobban felszerelt, legtapasztaltabb katona. Harcban ő irányítja a csapatot, tölti be a caporalis tisztséget. A rajta látható hadi viselet javarészt Burchard von Steinberg (Alsó-Szászország) sírköve, illetve a Pistoia katedrális oltárának katonaábrázolásai alapján került rekonstruálásra.

nehezgyalogos
nehezgyalogos
Könnyűgyalogos

A könnyűgyalogos jellemzően szálfegyverrel harcol, védőfelszerelése bélelt kabátból, sisakból, illetve a végtagjait védő fém vértezet-elemekből áll. A képen látható gyalogos kabátja Blois Károly pourpointja, sisakja a strasbourg-i katedrális faragványai, a lábvértje a churburg-i gyűjteményben található egyik példány, míg kesztyűje a wisby-i csatamező ásatása során előkerült leletek egyike alapján készült.

nehezgyalogos
nehezgyalogos
Íjász

Mivel az Alba Societas nagyobbik hányadát az angol katonák tették ki, és közülük is az íjászok voltak többségben, ezért az angol típusú íjászok bemutatása alapvető részét képezi Egyesületünknek. Ezek az íjászok jellemzően könnyű felszereléssel harcoltak, fő fegyverük a hosszú harci íj volt. A képen látható íjászok bélelt kabátjai a korszakra jellemző egyszerű szabású darabok, melyek különféle ábrázolásokon az egyszerű katonákon láthatóak, de még VI. Károly francia király fennmaradt pourpointja is hasonló felépítésű. Az íjászok által viselt sisakok a Képes Krónika ábrázolásai alapján készültek.

nehezgyalogos
nehezgyalogos
Puskás

A puskás katona, illetve maguk a tűzfegyverek a korszakban ha nem is kuriózumnak, de még viszonylag újnak számítottak. Az Alba Societas által használt kézi tűzfegyverek a legkorábbi, jellemzően XIV. század végi külföldi leletek (Tannenberg, Kalisz, Borgholm) alapján készült másolatok. Mivel a legkorábbi tűzfegyverekhez tartozó kiegészítő eszközök vonatkozásban nem áll rendelkezésre hiteles forrás, így kénytelenek vagyunk a későbbi korokban használt eszközök analógiája alapján újraalkotni azokat. A puskás védőfelszerelése többnyire megegyezik az íjászokéval.

nehezgyalogos
nehezgyalogos
Nő, gyerek

A táborok elengedhetetlen részét képezték a férfiakat kísérő nők és gyerekek. Ők a harcban ugyan nem vettek részt, azonban a csaták után az elesett katonák kifosztásában, így a zsákmányszerzésben jelentős szerepük volt. A nők különös jelentőséggel bírtak a táboron belüli kereskedelemben is. (Burgundi források alapján a Francia Királyság déli és nyugati részén a borkereskedelem jelentős hányada női kézben volt.) Fentieken kívül a nők elvitathatatlan fegyvere a gondoskodás volt, mellyel kényelmesebbé tették a tábori életet.

nehezgyalogos
nehezgyalogos